System BigEye DS dla centrów logistycznych

to narzędzie kontroli przepływu pojazdów. Skalowalność systemu sprawia, że znajdzie on zastosowanie przy kontroli wjazdu/wyjazdu z centrum, jak i kontroli wszystkich bram załadunkowcyh.

Listy numerów

Analiza sczytanej tablicy rejestracyjnej.

Biała lista daje możliwość automatycznego wjazdu, automatycznego podniesienia szlabanu. Przykładowo przy wjeździe/wyjeździe pracowników. Działanie polega na wpisaniu numeru rejestracyjnego. Taki numer ma przypisaną przepustkę elektroniczną. Po odczycie tablicy rejestracyjnej system automatycznie umożliwia przejazd. Ruch pojazdów z białej listy jest rejestrowany.

Czarna lista alarmuje o pojeździe, który z jakiegoś powodu nie może wjechać lub wyjechać, bądź musi być wykonana dodatkowa czynność - przy wpisie na czarną listę można dodać notatkę (instrukcję), która wyświetli się obsłudze bramy, np. "skontaktuj się z [wyświetlone są dane kontaktowe pracownika]". Obsługa bramy może po wykonaniu dodatkowej czynności wpuścić/wypuścić auto.


Przepustki

Sposoby kontroli przepływu pojazdów.

Tradycyjny sposób wjazdu.

System BigEye jest zintegrowany z drukarką i skanerem biletów. Wjazd będzie możliwy po wydruku biletu. Na bilecie znajduje się kod kreskowy, który zostanie zeskanowany przy wyjeździe. System papierowych przepustek może być różnie skonfigurowany, w zależności od wymagań działania procesu.

Zautomatyzowany sposób wjazdu.

System BigEye może zostać zintegrowany z systemem awizacji - zgłoszenie wizyty online z obowiązkowym wskazaniem numeru rejestracyjnego auta. Wjazd będzie możliwy automatycznie po sczytaniu tablicy rejestracyjnej. Na tej samej zasadzie działa biała lista - można na nią wpisywać numery rejestracyjne z autoryzacją czasową.


Dodatkowe funkcje

Kilka użytecznych dodatków

Dostęp i funkcje na różnych poziomach: operator centrum, obsługa bramy, najemca.

Możliwość zgłoszenia nieautoryzowanego auta, np. jeśli jest zaparkowane na miejscu nie tego najemcy, zostało przypisane w systemie do niewłaściwego najemy itp.

Umożliwienie wjazdu pojazdom uprzywilejowanym - pogotowie, policja, straż pożarna itd.

Możliwość eksportu danych dotyczących ruchu pojazdów, sytuacji alarmowych i inne.